GoodWe 11.4kW Single Phase Inverter w/3 MPPT & TIGO Transmitter, GW11K4-MS-US30-TIGO