GoodWe 6kW Single Phase Inverter w/2 MPPT & TIGO Transmitter, GW6000-MS-US30-TIGO