GoodWe 7.7kW Single Phase Inverter w/3 MPPT & TIGO Transmitter, GW7700-MS-US30-TIGO